ع خانواده هادی نوروزی در نوروز نود پنج

دانلود یادبودی از هادی نوروزی(خداحافظ کاپیتان)

دانلود شاید من جز آخرین نفراتی باشم که ارادت خود را به بازیکن ارزشمند پرسپولیس داشته باشم.آرزومند غم اخر خانواده هادی نوروزی و همچنین برای پدر و مادر ایشان طلب صبر و شکیبایی میکنم و روح هادی عزیز در کنار خوبان باشد دوستان فرصت دونستم تابا یه میکس(شاید تکراری) ارادت خود به هادی و خانواده و همچنین طرفداران پرسپولیس داشته باشم.