ع بازیگران پیوسته به جم تی وی

دانلود رابعه اسکویی: آمدنم به شبکه جِم دیوانگی بود!

دانلود رابعه اسکویی که به امید دست یافتن به موقعیت خوب به خارج از کشور رفته و به شبکه مروج فحشای جم پیوسته بود، در گفت وگویی با اعلام خروج خود از این شبکه، به افشاگری از فضای داخلی این شبکه و بی احترامی به بازیگران ایرانی که به آن پیوسته اند، پرداخت.