عهای خصوصی سوشامکانی در فضای مجازی

دانلود تله ی حریم خصوصی در فضای مجازی (۴) (فیلم)

دانلود سومین همایش ملی فضای مجازی پاک(فمپ ۳)****اخلاق فعالیت در فضای مجازی با تاکید بر چالش های روابط با کاربران غیر همجنس*****اسفند ۱۳۹۵****با حضور کارشناسان: دکتر علی زاده و دکتر همایونفر****دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم