عهای بازیگران که خلرج رفتند

دانلود هفتادو دو پروانه - مداح حاج حسین فخری

دانلود هفتاد و دو پروانه ، پروانه ی فرزانه / شمع رخ حق دیدن ، رفتند چو مستانه / رفتند همه مه رویان ، لا حول و لا گویان/ آن منزل توست نی این ، رفتند از این خانه/ از ساغر دل داده ، مدهوش و افتاده / از پیر خراباتش ، تا کودک دردانه/ پیراهن خود بینی ، از تن بدر آوردند / تا که نشود حایل ، بین خود و جانانه/ رفتند چو کبوترها ، مستانه و بی پروا/ باآنکه بدانستند ، دامی است و بی دانه/

اخرین ویدیو ها