علت حذف مجری پایش

دانلود کیاداوود اسفندیاری، مجری برنامه پایش در سه ستاره (فیلم)

دانلود کیاداوود اسفندیاری، مجری و تهیه کننده برنامه پایش، مهمان سه ستاره