عضویت درکانال حمید حبشی

دانلود تربیت فرزند,اصول وقواعد صحیح تربیت فرزند-دکتر حمید حبشی

دانلود موضوعات مورد بحث دکتر حمید حبشی: اشتباهات رایج تربیتی خانواده -قدرت « نه گفتن » در فرزند-اساسی ترین و جدی ترین پایه تربیتی فرزند-ضرورت پرورش وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری به فرزندان-عوامل اصلی در شکل گیری شخصیت-علل اختلالات رفتاری نوجوانان--- جهت تهیه این بسته آموزشی به سایت www.khmehr.ir مراجعه کنید.