عصر خودرو دانشیان رفت سوادکوهی آمد

دانلود آموزش درس های 2 و 3 عربی دوم دبیرستان استاد دانشیان

دانلود در این ویدئو که در حین تدریس هوشمند استاد گرانقدر بهمن دانشیان در گروه آموزشی بُرنا ضبط شده است، دانش آموزان گرامی و داوطلبان آزمون سراسری با مبحث اعراب فرعی که در درس 2 و 3 عربی دوم دبیرستان مطرح شده، آشنایی کامل پیدا خواهند کرد. شماره های تماس: 55792414 - 55792426