طرح پرسش جدید در مورد عمل جراحی بینی دکتر حسنانی

دانلود دکتر حسنانی در برنامه سیمای خانواده شبکه یک

دانلود دکتر حسنانی در مورد عوارض جراحی بینی و مشکلات تنفسی بعد از یک جراحی بینی ناموفق صحبت می کند. انحراف تیغه بینی، تنگ شدن دریچه های بینی، چسبندگی دریچه های بینی و انسداد راه هوایی از مشکلاتی است که متعاقب یک عمل بینی ناموفق توسط جراحانی که مهارت کافی ندارند بوجود می آید.