طالبان مدعی ارتباطات ویژه با روسیه برای مبارزه با آمریکا شد

دانلود آتش گرفتن هواپیمای سرنگون شده و جاسوسی آمریکا در افغانستان (فیلم)

دانلود در بیانیه طالبان عنوان شده است که تمام سرنشینان این هواپیما نظامی و جز نیروهای اطلاعاتی ارتش آمریکا بوده اند. با فرض صحت اخبار منتشر شده از این حادثه، باید گفت طالبان بر اثر توافق و اتحاد با چه کشوری جز ایران، حاضر به بهم زدن توافق با آمریکا شده و هواپیمای آمریکا را ساقط می‌کند؟ اگر طالبان بدون لابی با آمریکا این هواپیما را ساقط کرده است، یعنی ترامپ از حالا به بعد بایستی بدون دریافت هیچ امتیازی افغانستان را ترک کند و یا وارد دور تازه ای از جنگ های پرتلفات با طالبان شود.