صدور حکم قاضی فدرال آمریکا لغو موقت فرمان اایی ترامپ

دانلود فرمان مهاجرتی جدید ترامپ ( کیلیپ )

دانلود رئیس جمهور آمریکا فرمان اصلاح شده جدیدی را درخصوص ممنوعیت موقت سفر شهروندان 6 کشور اسلامی به آمریکا امضا کرد.