شهید مدافع حرم استان ایلام

دانلود كلیپ شهدای مدافع حرم استان كرمانشاه

دانلود شهدای مدافع حرم استان كرمانشاه : شهید صادق یاری - شهید سجاد حبیبی- شهید رضا عباسی- شهید ستار عباسی- شهید مهدی نوروزی- شهید ابوذر امجدیان - شهید حمزه كاظمی- شهید اكبر ملكشاهی-شهید سعید قارلقی - این كلیپ زیبا توسط صدا و سیمای مركز كرمانشاه تهیّه و تدوین گردیده است . ارسال از : فرهیختگان 94 : سنقر و كلیایی -اردشیر حشمتی