شهر نور در مدار توسعه قرار گرفت

دانلود مدار ساده،روشن کردن LED با تاچ!

دانلود این یک مدار ساده با کمک تاچ می باشد.در این مدار به دو سیم که کنار هم قرار داده شده جریان با قرار گرفتن انگشت دست بر روی این دو سیم،برقرار میشود.(دست انسان جریان برق را از خود عبور میدهد و در اینجا به عنوان رسانا استفاده میشود) در این مدار از ترانزیستور استفاده شده تا جریان با تقویت بیشتر برای Led فرستاده شود.

اخرین ویدیو ها