شمال آمل مدرسه صدیقه طاهره ناشنوایان

دانلود مرثیه خوانی حاج سید عطا هاشمی در عزای حضرت صدیقه طاهره (فیلم)

دانلود مرثیه خوانی حاج سید عطا هاشمی در عزای حضرت صدیقه طاهره با حضور مداحان در بنیاد دعبل خزاعی