شعر معصومه ابراهیم پور برای هادی نوروزی

دانلود ضجه های همسر هادی نوروزی پیش چشم همبازیانش+گزارش

دانلود هادی نوروزی جوان با اخلاق فوتبال ایران، صبح امروز 10 مهرماه 94، برای آخرین بار رنگ سبز چمن ورزشگاه آزادی را لمس کرد و برای همیشه تنهایمان گذاشت. در روزی که مردم و چهره های بسیاری برای تشییع پیکر پاک هادی نوروزی به ورزشگاه آزادی تهران آمده بودند، تصاویر و لحظات تلخی در لنز دوربین های رسانه ها ثبت و ضبط شد که امیدواریم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. گزارش اختصاصی از تشییع پیکر هادی نوروزی