شعر درباره بهزیستی

دانلود دختری که ستاره امید در چشمانش درخشید

دانلود مهتاب پس از تولد به بهزیستی می رود تا تکلیف دعوای پدر و مادرش معلوم شود. پدر و مادرش در همان نوزادی مهتاب طلاق می گیرند و مهتاب تا ۱۱ ساگی در بهزیستی می ماند تا روزی که پدرش که فقیر بود به بهزیستی مراجعه می کند و به دروغ می گوید که مشکل مالی من حل شده و حالا که نزد شما آمده ام شاغل هستم و بهزیستی طبق اظهارات پدر مهتاب را تحویل می دهد. مادر مهتاب می تواند صدای دختر را در سن ۲۴ سالگی اش بشنود ...