شرکت در مسابقه کتاب 114 تا 20 شهریورماه امکانپذیر است

دانلود آغاز دور هشتم مسابقه (فیلم)

دانلود آغاز دور هشتم مسابقه کتابته به میزبانی هنرمند عزیز سوگل طهماسبی . کتاب «ماه عسل آفتابی»نوشته راجبان خانا ترجمه سیمین دانشور . حداقل جایزه: ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جهت خرید کتاب و شرکت در مسابقه به آدرس زیر مراجعه کنید: Web.ketabte.ir