شروع مقتدرانه خدابخشی رویارویی با میلاد بیگی در مرحله بعدی

دانلود انصراف حجی زواره از مبارزه با خدابخشی درگرندپریكس تركیه

دانلود مرحله نیمه نهایی مسابقات گرندپریكس در وزن 80- كیلوگرم قرار بود بین مسعود حجی زواره و مهدی خدابخشی برگزار شود كه حجی زواره با صلاحدید كادرفنی در این مبارزه حضور پیدا نكرد و به مدال برنز دست یافت و خدابخشی نیز راهی مرحله فینال شد.