شبکه های که بازی های المپیک را پخش میکنند

دانلود فینال اوپن قطر ۲۰۱۵ اوکچاروف و سامسونوف

دانلود بازی بسیار زیبا و جذاب است در شرایطی که همه فکر میکنند سامسونوف هیچ شانسی در مسابقات قطر ندارد او به فینال میرسد و در فینال همه فکر میکنند که شانس اوکچاروف دارنده برنز المپیک از سامسونوف پا به سن گذاشته بیشتر است او نشان میدهد که همچنان دود از کنده بلند میشود!!!؟