شبکه دو علامت توهین به ترک ها

دانلود توهین آخوند شیعه به اهل سنت

دانلود با یه شیعه در مورد توهین به سنی حرف میزنی میگه توهین حرامه و آخوند ایرانی به سنی توهین نکرده و نمیکنه پس این چیه... وقتی شیعه به ما توهین میکنه میگن این یارو شیعه نیست ولی یه نفر از ما فقط یه اعتراض کوچیک میکنه و نه فحش و توهین" اعدااااام میشه... توهین به سنی-توهین به مقدسات- توهین به امیرالمونین عمر-ناسزا گفتن به اهل سنت-آخوند توهینگر-