سوتی وحشتناک عروس ایرانی که موجب طلاق شد

دانلود عروس جوان دو ساعت بعد از مراسم ازدواجش طلاق گرفت

دانلود داماد عربستانی، نوعروسش را تنها دو ساعت پس از پایان مراسم عروسی طلاق داد. پس از آن که عروس خانم تصاویری از مراسم عروسی را از طریق اینترنت برای برخی دوستان خود فرستاد، داماد عصبانی او را طلاق داد. بهانه داماد برای طلاق دادن عروس آن است که وی در زمان عقد، شرط کرده بود که همسرش از شبکه های اجتماعی اینترنتی استفاده نکند و تصاویری را از این طریق منتشر نسازد. ظاهرا تحقق این شرط برای عاقد به اثبات رسیده و عروس خانم هم مجبور به پذیرش آن شده است. گفتنی است، برخی مذاهب اهل سنت، شرایط عقد ازدواج و طلاق را کاملا برعکس