سرنوشت حاکمان بی خرد سعودی

دانلود هشدار شیعه رایتس واچ نسبت به سرنوشت شیعیان بى گناه

دانلود شیعه رایتس واچ (سازمان جهانى دیده بان حقوق شیعیان) تأکید کرد: بنا به اظهارات برخی از بستگان شیعیان زندانی در زندان های عربستان سعودی، خطرهایی جدی، ازجمله کشتن، این زندانیان را تهدید می کند، هم چنان که برخی مسئولان در دولت عربستان سعودی نیز بدان تصریح کرده اند.