سرمقاله وطن امروز انتخابات نگاه از بیرون

دانلود رهبر انقلاب: نامزد ها نگاهشان به ملت باشد نه بیرون از.. (فیلم)

دانلود رهبر انقلاب: نامزد ها به مردم قول دهند نگاهشان به ملت است نه بیرون از مرز هارهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی از نامزدهای انتخابات خواستند در تبلیغات و برنامه هایشان به مردم یک قول دهند: قول بدهند که برای پیشرفت کشور، توسعه اقتصادی و باز کردن گره ها، به بیرون از مرزها، نگاه نخواهند کرد بلکه به توانایی های ملت و ظرفیت های کشور چشم می دوزند.