ساخت تفنگ مکانیکی

دانلود ساخت «تفنگ نامرئی» و غیرقابل ردیابی AR-۱۵ در خانه

دانلود آیا می توان در خانه یک تفنگ واقعی ساخت؟ در این ویدئو با هم به سراغ اندی گرینبرگ می رویم که به سه طریق تلاش می کند تا یک تفنگ نیمه اوتوماتیک AR-15 بسازد. در دنیا قوانین محدودکننده زیادی برای ساخت تفنگ های دست ساز یا DIY وجود دارد. زیرا این تفنگ ها قابل ردیابی نیستند و پلیس ممکن است هرگز از وجود آن ها اطلاع پیدا نکند. به همین دلیل است که این تفنگ ها به نامرئی معروف اند.