ساخت180شهرک جدید صهیونیستی در قدس اشغالی

دانلود مهاجرت معکوس نتیجه ناامنی در فلسطین اشغالی ( کیلیپ )

دانلود سختی‌های زندگی در سرزمین‌های اشغالی، مهاجران را به فرار از رژیم صهیونیستی واداشته است. رژیم صهیونیستی با وعده‌هایی همچون اقتصاد شکوفا شمار زیادی از مهاجران را به سرزمین‌های اشغالی آورده است اما اکنون این مهاجران با واقعیت‌های سختی مواجه شده‌اند که آن‌ها را به مهاجرت معکوس واداشته است.