زنی بعد هفت روز زنده شپ

دانلود اگه زنده به گور شین، چی کار میکنین؟ (فیلم)

دانلود تا حالا شده به این فکر کنین که ممکنه زنده زنده دفن بشین؟شاید باورتون نشه ولی زنده به گور شدن یه ترس شایع وجهانیه. البته حقم داریم بترسیم چون فقط تو سال 2018 ، 15درصد افرادی که تو قبرستون های آمریکا دفن شدن، زنده بودن و به اشتباه زنده به گور شدن