زندگینامه شهید مهدی قاضی

دانلود مستند ویژه شهید مهدی قاضی خانی(بخش اول) (فیلم)

دانلود مهدی قاضی خانی یکی از بسیجی های مخلص و توانمند شهر قرچک بود که آذرماه 94 در جبهه های مقاومت سوریه به شهادت رسید.ملازمان حرم 313/