زمان پخش فیلم خشن سریع 7

دانلود آیا سفر در زمان امکان پذیر است؟

دانلود سفر در زمان از رویاهای بشر بوده است. ولی الان می دانیم که مسافرت در زمان انگار خیلی هم دور از واقعیت نیست. برای مثال زمان برای فضانوردی که در یک سفینه ی فوق سریع قرار دارد، کندتر سپری می شود. یا اگر فضانوردی سوار بر یک سفینه ی با سرعت کم باشد و مدت زیادی در فضا بماند، زمان برایش سریع تر می گذرد. - به روز آی تی | beroozit.com