زمان پخش فیتیله

دانلود اطلاعیه فوری: در حمایت از فیتیله راهپیمایی نکنید

دانلود فیتیله ضمن تقدیر و تشکر از حمایت و حسن نظر همه عزیزان تقاضا دارد در این امر شرکت نکنید. کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد. فیتیله همواره تلاش کرده است پیرو قانون و مروج قانون مداری باشد. همه فیتیله ای های عزیز نیز اینگونه اند.