زمان تحویل مسکن مهر پرند پروژه هسا

دانلود کشتار سگهای پرند با اسلحه ی گرم ! ! ! ! پنجم اسفند ۹۵ (فیلم)

دانلود پیمانکاران شهرداری مسکن مهر پرند در اقدامی خودسرانه با اسلحه ی گرم دست به کشتار سگهای بلاصاحب زدند محل فوق تقاطع چمران جنوبی و خیابان خورشید شهر پرند در تاریخ پنجم اسفند ۹۵ساعت ۳:۳۴صبح میباشد