رکورد سازمان انتقال خون در دودهه اخیر

دانلود واکاوی آتش سوزی های اخیر استان گیلان و عملکرد مدیران

دانلود به گزارش سیمای رشت پرس، در پی وقوع آتش سوزهای اخیر در استان گیلان این بار دوربین رشت پرس به سازمان آتش نشانی کلانشهر رشت رفت تا جزئیات حوادث اخیر را در اختیار مخاطبان قرار دهد .