رویاهای دم صبح در آنتنا کلوزآپ نمایش داده می شود

دانلود فیلترهای کلوزآپ چیستند؟

دانلود عکاسی کلوزآپ، شاخه ای از عکاسی است که بسیار مورد توجه عکاسان تبلیغاتی قرار می گیرد. نمایش جزئیات یک محصول، یا عکاسی از محصولاتی که ابعاد کوچکی دارند، توسط لنز های کلوز آپ انجام می شود که معمولا چندان ارزان قیمت هم نیستند. راه حل ارزان تری که برای این دسته از عکاسان وجود دارد استفاده از فیلتر های ماکرو، به جای لنز های ماکرو است.