روستای چم شیر سیروان در آستانه غرق شدن

دانلود عزاداری 28 صفر 1395 در روستای پوشل آستانه اشرفیه

دانلود چندسالیست که روستای پوشل در روز 28 صفر پذیرای حضور هیئت های عزاداری از شهرستان های آستانه، لاهیجان و لنگرود است.