روزهای بی وقفه

دانلود آموزش کاربردی AVR - جلسه 12

دانلود در جلسه دوازدهم سراغ وقفه ها رفته و به طور خاص تر وقفه های خارجی را بررسی میکنیم. وقفه ها یک مفهوم کلی در میکروکنترلر هاست که به دلایل مختلف و از منابع مختلف می توانند رخ دهند. کاربرد آن نیز برای آزادسازی منابع پردازنده از چک کردن های متوالی و همچنین اجرای به موقع روتین های نرم افزاری در زمان های پیش بینی شده وابسطه به رویداد می باشد. وب سایت ما:http://texinlab.com