روزنامه اعتماد اصولگرایان نامزد واحد ندارند

دانلود مناظره در صفحه اول روزنامه ها (فیلم)

دانلود روزنامه های مستقل و اصلاح طلب، اسحاق جهانگیری را پدیده روز اول مناظره ها دانسته اند اما اصولگرایان از شکست روحانی نوشته اند.