رتبه چهارم آموزش و پرورش دزفول از نظر سطح علمی در خوزستان

دانلود خوزستان - دزفول

دانلود دِزفول شهری است در جنوب غربی ایران، سی ویکمین شهر پرجمعیت کشور و مرکز شهرستان دزفول است که با مساحت نزدیک به ۴۷۶۲ کیلومتر مربع در کنار رودخانه دز و در بخش های جلگه ای استان خوزستان واقع شده است