راوی جستجوگر اخبار لحظه سرریز شدن سد دز فیلم

دانلود شبیه سازی یک سرریز drop در حالت دو بعدی

دانلود در این ویدئو آموزشی مدلسازی و تحلیل یک سرریز به صورت دو بعدی با نرم افزار flow3d ارائه شده است.