دانشجویان_خارجی_در_پردیس_شریف راه اندازی سامانه ثبت نام ازدواج در پیام نور

راه اندازی سامانه ثبت نام ازدواج در پیام نور

دانلود سامانه پیامک

دانلود ایران پیامک برای تبلیغات بصورت صوتی و پیام کوتاه سامانه پیامک را راه اندازی کرده است. سامانه پیامک صوتی و سامانه پیام کوتاه ایران پیامک به شما در تبلیغات و اطلاع رسانی های عمومی و سراسری میتواند بسیار کمک کننده باشد. https://iransms.net/sms-system/