دولت_قبل_باید_شبکه_ملی_را_راه‌اندازی_می‌کرد_که_نکرد راه‌اندازی فاز اول شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت

راه‌اندازی فاز اول شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت

دانلود بیست و دومین نمایشگاه الکامپ

دانلود امروز بیست و دومین نمایشگاه الکامپ افتتاح شد و از فعالیتهای انجام شده در خصوص شبکه ملی اطلاعات و خدمات دولت الکترونیک بازدید داشتم .اتفاقات بسیار خوبی در دولت تدبیر و امید در حوزه خدمات الکترونیک دولت رخ داده است که از همه دوستان برای بازدید از نمایشگاه و سالن شبکه ملی اطلاعات دعوت می کنم