دولت_قبل_باید_شبکه_ملی_را_راه‌اندازی_می‌کرد_که_نکرد راه‌اندازی فاز اول شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت

راه‌اندازی فاز اول شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت

دانلود راه اندازی بورس ارز

دانلود شبکه خبر- 18 مرداد 94- 10:00| براساس تازه ترین برنامه دولت بورس ارز راه اندازی می شود.