دوپینگ بازیکن نفت آبادان در بازی استقلال

دانلود فیلم کمک داور ایرانی جان بازیکن را از مرگ حتمی نجات داد

دانلود باغدشت نیوز:کمک داور دیدار بازی خونه به خونه بابل و نفت آبادان روز گذشته جان یک بازیکن را در میدان مسابقه نجات داد.