دولت فرانسه از استیضاح در امان ماند

دانلود نماهنگ بسیار زیبای کرب و بلا مبر زیادم(فوق العاده زیبا)

دانلود کرب و بلا نبر ز یادم جوونیم و پای تو دادم از ما که گذشت اما غمم همینه اللهی هیچ کس داغ حرمت نبینه قدم قدم می گم ای دل ای دل حرم حرم می گم ای دل ای دل امان امان ای دل امان امان ای دل شب چشمام به شور و شینه شبای بین الحرمینه بر مشام جان میرسه بوی حرم ترسم به قلبم ماند آرزوی حرم دلم گرفته از این زمونه برس به دادم که قلبم خونه

اخرین ویدیو ها