دمای تابستان سیبری

دانلود ترموستات دست ساز دیجیتال کمکی برای فن ماشین پراید

دانلود یک ترموستات دیجیتالی دست ساز به پراید اضافه کردم تا دمای موتور را به دقت نشان داده و فن (پروانه) خنک کننده رادیاتور در دمای تنظیمی و زودتر روشن و از جوش آمدن آب موتور و سوختن واشر سرسیلندر خصوصا در تابستان و ترافیک جلوگیری شود.ترموستات مکانیکی که در دمای ۸۲ درجه فعال میشود را حذف کردم. در دمای جنوب ایران و موتور به حجم کوچک وجود ترموستات مکانیکی آنهم با دمای بالا برای بعضی ماشینها خطرناک است. www.kardasti555.blogsky.com www.aparat.com/behnamvp