دلایل آنلاین ماندن تلگرام با وجود خروج

دانلود شهید محمدرضا تورجی زاده، مداح اهل البیت (ع)

دانلود شعر از شهید تورجی زاده: هیهات مصیبتی است تنها ماندن، هنگام رحیل همرهان جا ماندن، سخت است زمان هجرت هم قفسان، مبهوت قفس شدن ز ره واماندن، در چون و چرای حسرت هستی تا چند، تاچند اسیر خودسری ها ماندن، در حسرت پر کشیدن از دام وجود، ماندیم و نبود در خور ما ماندن، مشتاق رحیل و بال و پر سوخته ایم، سخت است در این سرا خدایا ماندن ...