دفترچه انتخاب رشته مربوط به دانشکاه فرهنگیان95

دانلود معرفی دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش سال 95 به سبک کمان

دانلود همه مشاوران معتقدند اگر دفترچه سازمان سنجش به جای دانشگاه محور بودن، رشته محور منتشر می شد، فرآیند انتخاب رشته با دقت بیشتری انجام می گرفت، تیم نرم افزاری و اجرایی کمان مطابق سال های گذشته امسال هم دفترچه سازمان سنجش را به صورت رشته محور آماده کرده و در نظر دارد آن را در اختیار مشاوران و دانش آموزان سراسر کشور قرار دهد. جهت سفارش عدد 3 را به سامانه پیامکی 02144257811 ارسال نمایید.