دستری متهم سگ آزاری در استان اردبیل

دانلود تندباد 130 کیلومتری در استان اردبیل ( کیلیپ )

دانلود طوفان شدید امروز بیشتر نقاط استان اردبیل را در نوردید و سبب شکستگی درختان، قطعی برق و سیل در برخی از مناطق استان اردبیل شد. طوفان شدید که از دیشب بیشتر مناطق استان اردبیل را در بر گرفته است، امروز سرعت بسیار زیادی به خود گرفت و باعث قطعی برق، شکستگی درختان و سیل در برخی مناطق استان اردبیل شد. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی بیشترین سرعت وزش باد در استان اردبیل با 130 کیلومتر در ساعت مربوط به شهرستان مشگین شهر است که باعث خسارات زیادی در منطقه مشگین شهر شده و روند تردد وسایل نقلیه و عبور شهروندان در مشگین شهر را مختل کرده است.