در مورد طنز قالی با طرح حوض نقاشی

دانلود پیچیدن قالی توسط برادران خاوه ای

دانلود کلیپی که کمتر دیده شده قبل از شروع مراسم و تحویل قالی به فینی ها برادران اهل منطقه خاوه قالی را با عطر و گل و گلاب امیخته و می پیچند سپس دور قالی (جنازه حضرت) نشسته و عذا داری می کنند