درنا مانکن

دانلود مهارت کاغذی و سرگرمی: درست کردن درنا و قورباغه

دانلود در این ویدئو، یک نوع پرنده به اسم درنا و یک قورباغه ساخته میشود (طرح درنا،بالهایش تکان می خورد و طرح قورباغه،می تواند پرش کند)