درمان بيماريهاي لثه ازنظردكترخيرانديش

دانلود مروری بر جلسات مختلف درمان ارتودنسی

دانلود در این فیلم تصاویر و تغییرات دندانها را در ١- قبل درمان ٢- روز شروع درمان ٣- پیشرفت درمان ٤- پایان درمان ٥- ٦ ماه بعد از پایان درمان رانشان می دهد درمان توسط سیستم دیمون انجام شده است!