دانلود کلیپ ده دقیقه ای

دانلود چرا یک دقیقه ۶۰ ثانیه است؟؟؟

دانلود برای شما سوال شده است که چرا یک دقیقه 60 ثانیه است و 60 دقیقه یک ساعت؟ یا اینکه چرا دایره 360 درجه می باشد؟ با دیدن این کلیپ کوتاه هم انگلیسی خود را قوی کنید و هم ازین موارد آگاه شوید!