دانلود بازی چس مستر 9000

دانلود دانلود بازی مستر بین در www.grouptarnama.ir

دانلود Mr Bean – Around the World یک بازی بسیار جالب که در این بای با کمک مستربین و عروسکش تدی باید از دست صاحبخانه فرار کنید.جعبه و چمدان خود را بردارید و حتما عروسک مستر بین را هم فراموش نکنید.و به سفر جهانی بروید. در سراسر امریکا تا هند وتا انگلستان و دارای 6 کشور و 10 مر حله می باشد که بسیار جذاب وچالش برانگیز و با موانع بسیار زیاد پیش رو هستید.