خنثی شدن طرح حمله تروریستی داعش در آلمان

دانلود خنثی شدن حمله به حرم امام هادی در سامرا

دانلود داعش در خرداد93 اقدام به حمله تروریستی به این حرم کرد که خنثی شد